MÁM POTVRDENÝ COVID -19. ČO MÁM ROBIŤ?

Ak nemáte vážne zdravotné ťažkosti, postačí domáca liečba – antipyretiká v prípade vysokých teplôt, dostatok spánku, tekutín a vitamínov, ako aj pokoj na lôžku a dôsledná karanténa. Nie je nevyhnutné domáhať sa vyšetrenia v nemocnici, ani výjazdu záchrannej zdravotn...

COVID-19 NA TIESŇOVEJ LINKE 155

Pandémia neobišla ani nás, na tiesňovej linke 155.  Na Krajskom operačnom stredisku (KOS) v Trnave bola pre pozitívny test na COVID-19 u viacerých operátorov 21. septembra prerušená jeho činnosť až do odvolania. Zamestnancom boli nariadené opatrenia podľa Usmernenia hlavného hygi...

SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI

Viete, čo je najdôležitejšie pri poskytovaní prvej pomoci? Nebáť sa. Na to, aby ste zachránili ľudský život, Vám stačia dve ruky. A ochota pomôcť. A ak neviete v krízovej situácii ako na to, prípadne sa bojíte ako postupovať pri pomoci v čase pandémie, volajte na tiesňovú ...

POĎAKOVANIE OPERÁTOROVI

Viete, že každé volanie na tiesňovú linku 155 nekončí automaticky vyslaním záchranárskej posádky? Takmer 100 tisíc hovorov ročne vyriešia operátori tak, že poradia volajúcemu ako zvládnuť zdravotné ťažkosti. Na Operačné stredisko ZZS SR sme dostali poďakovanie práve za t...

ŠKOLA HROU

Bratislavské Gymnázium L. Novomeského je svojim spôsobom unikátne. Ako jediné na Slovensku pre svojich študentov zaviedlo predmet predlekárska prvá pomoc. Ovládať jej základy je tak pre študentov rovnako dôležité ako učiť sa matematiku, či cudzí jazyk. Navyše, škola raz roč...

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019

Vo Výročnej správe za rok 2019 prinášame súhrn činností, ktoré Operačné stredisko ZZS SR vykonávalo v uplynulom roku. Na rozdiel od správ predchádzajúcich období sme sa rozhodli detailnejšie zdokumentovať našu činnosť a priniesť aj dáta, ktoré vnášajú pohľad na fungo...

DEŇ TIESŇOVEJ LINKY 155

Viete, čím je výnimočný dátum 15. 5.? V tento deň si symbolicky pripomíname Deň tiesňovej linky 155 a prácu jej operátorov, ktorí sedem dní v týždni a 24 hodín denne zachraňujú naše zdravie a životy. V roku 2019 prijali operátori linky 155 až 1 499 530 volaní od laickej ve...

TIESŇOVÁ LINKA 155 NA BILLBOARDOCH

Všimli ste si našu kampaň? Prihovárame sa vám dvojjazyčne na 60 plochách po celom Slovensku, aby sme upozornili na nárast volaní, ktoré nesúvisia s ohrozením zdravia a života. Jednoduchým posolstvom –  Na 155 volajte len ak ide o zdravie a život –  vyzývame k zodpovednosti ...

COVID-19 ZODPOVEDNOSŤ JE PRVORADÁ

Nový koronavírus SARS-CoV-2 (pôvodne nCoV-2019) spôsobuje ochorenie, ktoré sa volá COVID-19. Jeho príznaky môžu byť mierne – kašeľ a zvýšená teplota, prípadne hnačka, bolesti svalov, v niektorých prípadoch ťažké – zápal pľúc až zlyhanie obličiek. Ochorenie je nebezp...

RESCUE DAY 2020

Do histórie konferencie Rescue Day, ktora patrí k najlepším záchranárskym podujatiam na Slovensku, sa 31. januára zapísalo aj Operačné stredisko ZZS SR. Náš kolega z bratislavského KOS Janko Ďurej bol uvedený do záchranarskej Galérie cti. Žiaľ, osobne si nemohol prevziať ocene...