Bratislavský a Nitriansky kraj

Mgr. Ivan Vizner
referent správy registra AED
Mobil: +421 914 375 704
Email: ivan.vizner@155.sk

Trnavský a Trenčiansky kraj

Peter Predanócy
referent správy registra AED
Mobil: +421 914 375 705
Email: peter.predanocy@155.sk

Žilinský a Banskobystrický kraj

Ing. Miroslava Kubáňová
referent správy registra AED
Mobil: +421 914 375 701
Email: miroslava.kubanova@155.sk

Prešovský kraj

Ing. Bc. Tomáš Justh
referent správy registra AED
Mobil: +421 949 469 240
Email: tomas.justh.aed@155.sk

Košický kraj

Mgr. Ján Vido
referent správy registra AED
Mobil: +421 917 444 207
Email: jan.vido.aed@155.sk