Webove sídlo www.155.sk spravuje OS ZZS SR a jeho ambíciou pri naplnení obsahom je dodržať platnú legislatívu pre prístupnosť webového sídla.
Webové sídlo www.155.sk je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.