Mapa má informatívny charakter a zobrazuje pozíciu len tých AED, ktorých vlastník alebo držiteľ potvrdil súhlas so zverejnením. Neodráža všetky údaje zaregistrované v databáze OS ZZS SR, vrátane skutočného počtu prístrojov. Cieľom zverejnenia údajov je zvýšiť povedomie verejnosti o AED, aj o potrebe čo najrýchlejšieho použitia v prípade zastavenia krvného obehu. Informácie v mape nezaručujú pripravenosť AED. V prípade použitia prístroja vždy volajte linku 155.