Kurz inštruktora prvej pomoci

Účastnícky poplatok bez DPH v € vrátane DPH v €
Osoba/kurz (prvý kurz u nás) 358,50 430,20
Osoba/kurz (druhý kurz u nás) 298,75 358,50
Osoba/kurz (tretí a viac kurz u nás) 200,00 240,00
Učebné texty (na objednávku)    

Kurz prvej pomoci

Účastnícky poplatok bez DPH v € vrátane DPH v €
menej ako 10 účastníkov/kurz 325,00 390,00/kurz
10 a viac osôb/kurz 325,00 390,00/kurz
nad 15 účastníkov (osoba/kurz) 26,00 31,20 – osoba/kurz
nad 20 účastníkov (osoba/kurz) 22,75 27,30 – osoba/kurz
Cestovné náklady nad 50 km (tam a späť) 0,08/km 0,10/km
Učebné texty (na objednávku)    

Kurz neodkladnej podpory životných funkcií
(pre zdravotníckych pracovníkov)

Účastnícky poplatok bez DPH v € vrátane DPH v €
Osoba/kurz vrátane skúšky 80,00 96,00
Ucelené skupiny nad 10 osôb    
Učebné texty (na objednávku)    

 

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Trnavská cesta 8/A
P.O. BOX 93
820 05 Bratislava 25

IČO: 36076643
DIČ: 2022063802
IČDPH: SK2022063802