Kurz inštruktora prvej pomoci

Účastnícky poplatokbez DPH v €vrátane DPH v €
Osoba/kurz (prvý kurz u nás)298,75358,50
Osoba/kurz (druhý kurz u nás)239,00286,80
Osoba/kurz (tretí a viac kurz u nás)166,67200,00
Učebné texty (na objednávku)10,0012,00
1.opravná skúška83,30100,00
2.opravná skúška166,67200,00

Kurz prvej pomoci

Účastnícky poplatokbez DPH v €vrátane DPH v €
Osoba/kurz vrátane skúšky25,0030,00
Učebné texty (na objednávku)10,0012,00
1.opravná skúška14,1717,00
2.opravná skúška33,3340,00

Kurz neodkladnej podpory životných funkcií
(pre zdravotníckych pracovníkov)

Účastnícky poplatokbez DPH v €vrátane DPH v €
Osoba/kurz vrátane skúšky66,6780,00
Ucelené skupiny nad 10 osôb50,0060,00
Učebné texty (na objednávku)10,0012,00
Opravná skúška83,30100,00

Ceny ostatných vzdelávacích aktivít a prípadné množstevné zľavy podľa objednávky dohodou

IČO: 36076643
DIČ: 2022063802
IČDPH: SK2022063802
Účet: 7000323055/8180
Kód banky: 8180
Názov banky: Štátna pokladnica SR
Adresa banky: Radlinského 32, Bratislava 15
IBAN: SK7581800000007000323055
SWIFT CODE: SPSRSKBA