ADRESA

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

Trnavská cesta 8/A
821 08 Bratislava

KOREŠPONDEČNÁ ADRESA

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

Trnavská cesta 8/A
820 05 Bratislava 25
P.O. BOX 93

PODATEĽŇA

Úradné hodiny podateľne: Pondelok - Piatok 8:00 - 14:00

tel.: +421 2 6820 7343
e-mail: podatelna@155.sk

Oznámenia ohľadom spracovania osobných údajov: gdpr@155.sk

RIADITEĽ

Ing. Juraj Kottner

sekretariát:

tel.: +421 2 6820 7311
e-mail: sekretariat@155.sk

VEDÚCI ODBORU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

MUDr. Július Pavčo

tel.: +421 2 6820 7313
e-mail: julius.pavco@155.sk

VEDÚCI ODBORU INF. A KOM. TECHNOLÓGIÍ

Ing. Marián Podmajerský, PhD

tel.: +421 917 444 229
e-mail: marian.podmajersky@155.sk

VEDÚCI ODDELENIA KOMUNIKÁCIE A MARKETINGU/HOVORCA

Mgr. Alena Krčová

tel.: +421 2 6820 7331, +421 917 444 223
e-mail: alena.krcova@155.sk

VEDÚCI ODDELENIA EKONOMIKY

Patrik Skákala

tel.: +421 2 6820 7328
e-mail: patrik.skakala@155.sk

MONITOROVACIE STREDISKO


tel.: +421 2 6820 7303
e-mail: rms@155.sk

VEDÚCI KANCELÁRIE/MANAŽÉR KVALITY

Ing. Zuzana Dičérová

tel.: +421 2 6820 7326
e-mail: zuzana.dicerova@155.sk

HLAVNÝ OPERÁTOR

Mgr. Ľuboslava Pekárová, MHA, MPH

tel.: +421 2 6820 7315
e-mail: luboslava.pekarova@155.sk

ODBOR STRATÉGIÍ

MSc. Gaston Ivanov

tel.: +421 2 6820 7349
e-mail: gaston.ivanov@155.sk

VEDÚCI ODDELENIA PERSONALISTIKY A MIEZD

Mgr. Petra Novotná

tel.: +421 2 6820 7332
e-mail: petra.novotna@155.sk

VEDÚCI STREDISKA ODBORNEJ PRÍPRAVY

Mgr. Margita Vernarcová

tel.: +421 2 6820 7338
e-mail: margita.vernarcova@155.sk

KRAJSKÉ OPERAČNÉ STREDISKO BRATISLAVA

ADRESA

Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Bratislava

Trnavská cesta 8/A
820 05 Bratislava

tel.: +421 2 5810 6211
fax: +421 2 5810 6216
e-mail: kos.ba@155.sk

Vedúci operátor KOS ZZS Bratislava: Mgr. Dalibor Pavlík, MPH
Referent: Veronika Ovadeková

KRAJSKÉ OPERAČNÉ STREDISKO TRNAVA

ADRESA

Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Trnava

Kollárova 8
917 01 Trnava

tel.: +421 33 592 1211
fax: +421 33 592 1216
e-mail: kos.tt@155.sk

Vedúci operátor KOS ZZS Trnava: Mgr. Monika Jankovičová
Referent: Ing. Viera Macová

KRAJSKÉ OPERAČNÉ STREDISKO NITRA

ADRESA

Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Nitra

Štefánikova trieda 69
949 01 Nitra

tel.: +421 37 692 4511
fax: +421 37 692 4516
e-mail: kos.nr@155.sk

Vedúci operátor KOS ZZS Nitra: PhDr. Iveta Vojčiniaková
Referent: Ing. Ingrid Barteková

KRAJSKÉ OPERAČNÉ STREDISKO TRENČÍN

ADRESA

Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Trenčín

Hviezdoslavova 3
911 49 Trenčín

tel.: +421 32 748 0511
fax: +421 32 748 0516
e-mail: kos.tn@155.sk

Vedúci operátor KOS ZZS Trenčín: Bc. Martina Krajčo
Referent: PaedDr. Zuzana Predanócy

KRAJSKÉ OPERAČNÉ STREDISKO BANSKÁ BYSTRICA

ADRESA

Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Banská Bystrica

Nám. Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica

tel.: +421 48 472 3811
fax: +421 48 472 3816
e-mail: kos.bb@155.sk

Vedúci operátor KOS ZZS Banská Bystrica: PhDr. Katarína Brašeňová
Referent: Lucia Nebusová

KRAJSKÉ OPERAČNÉ STREDISKO ŽILINA

ADRESA

Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Žilina

Janka Kráľa 4
010 01 Žilina

tel.: +421 41 509 1111
fax: +421 41 509 1116
e-mail: kos.za@155.sk

Vedúci operátor KOS ZZS Žilina: Mgr. Viliam Sládek
Referent: Bc. Elena Regulyová

KRAJSKÉ OPERAČNÉ STREDISKO PREŠOV

ADRESA

Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Prešov

Námestie mieru č. 3
080 01 Prešov

tel.: +421 51 756 2711
fax: +421 51 756 2716
e-mail: kos.po@155.sk

Vedúci operátor KOS ZZS Prešov: Mgr. Vladimír Siska
Referent: Anna Matiová

KRAJSKÉ OPERAČNÉ STREDISKO KOŠICE

ADRESA

Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Košice

Komenského 52
040 01 Košice

tel.: +421 55 600 2511
fax: +421 55 600 2516
e-mail: kos.ke@155.sk

Vedúci operátor KOS ZZS Košice: PhDr. Anna Kačalová
Referent: Ing. Bc. Vladimíra Balogová