Poďakovanie za prácu operátorky OS ZZS SR pri náročnom zásahu

Poďakovanie predsedu Národnej rady SR

Poďakovanie za ukážky prvej pomoci v Materskej škole v Novej Dubnici

Poďakovanie za spoluprácu pri organizovaní odbornej konferencie SKSaPA

Poďakovanie za spoluprácu pri organizovaní podujatia RESCUE DAY 2015

Poďakovanie ministra zdravotníctva SR za súčinnostné cvičenie vo Vyšnom Nemeckom

Poďakovanie Slovenskej resuscitačnej rady

Poďakovanie – Belianske dni ošetrovateľstva 2014

Poďakovanie za pomoc a podporu pri organizácií celoslovenskej súťaže ZÁCHRANA 2014

Poďakovanie za pomoc a podporu pri zabezpečení osláv Dňa polície 2014 v BB

Poďakovanie ministerky zdravotníctva SR

Poďakovanie pri príprave súťaže mladých záchranárov

Poďakovanie za exkurziu na KOS Trnava