Ďakujeme, že ste sa rozhodli zadať svoj automatický externý defibrilátor (ďalej AED) do databázy AED vedenej Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava (ďalej OS ZZS SR).

AED je zariadenie, ktoré pomáha obnoviť srdcový rytmus pomocou elektrického výboja. Jeho súčasťou sú defibrilačné elektródy, ktoré umožňujú analyzovať srdcový rytmus. Bez ohľadu na to, aký model vlastníte, všetky zariadenia pracujú na rovnakom princípe a v prípade potreby sú schopné zachrániť nejeden ľudský život.

Na území Slovenskej republiky neexistuje právna povinnosť registrovania zakúpeného AED. Naším zámerom je preto vytvoriť sieť verejne dostupných zariadení AED a zvýšiť tak povedomie o dôležitosti tohto zariadenia.Informácie a údaje o zariadení AED a o Vás v rozsahu, v akom budú vložené do nižšie uvedeného registračného formulára a/alebo do dodatočného tlačeného formulára vyplneného pri osobnom kontakte s Vami, po ich overení zo strany OS ZZS SR (bez overenia sa údaje nepoužijú):

  • zaradíme do databázy AED vedenej OS ZZS SR
  • zverejníme na mape AED sprístupnenej na stránke www.155.sk alebo niektorej z jej podstránok

Vyplnením týchto formulárov a  udelením súhlasov so spracúvaním osobných údajov (v prípade fyzických osôb a fyzických osôb – podnikateľov) súhlasíte s použitím údajov o AED a o Vás na vyššie uvedené účely v zmysle Podmienok spracúvania osobných údajov a politiky cookies.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa registrácie, kontaktujte nás na aed@155.sk.

 AK NECHCETE, ABY SA REGISTROVANÉ ÚDAJE POUŽÍVALI VYŠŠIE UVEDENÝM SPÔSOBOM, NEPOSKYTUJTE NÁM, PROSÍM, SVOJE ÚDAJE.

Pokračovať na registračný formulár