Tento mesiac patril až trom prestížnym podujatiam, vďaka ktorým sa môže systém záchrannej zdravotnej služby a správny manažment o pacienta posúvať vpred.
Sériu odštartovala česko-slovenská odborná konferencia Operační řízení v zdravotnictví v českom Benešove, ktorá ukázala, že obe krajiny riešia v prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti podobné problémy – najmä nárast volaní na tiesňovú linku 155, aj manažment menej akútnych stavov.
Nasledoval odborný seminár Trenčiansky deň urgentnej medicíny, organizovaný spoločnosťou RZP a.s. v Trenčíne. Hovorilo sa o agresivite a forenznej problematike v ZZS, ako aj o reálnych zásahoch s atypickým klinickým priebehom.
Séria podujatí vyvrcholila konferenciou Polytrauma v Košiciach. Na jej programe bolo témy ako popáleninová trauma, závažné úrazy v gravidite, či udalosti s hromadným postihnutím osôb. Situácie, ktorú sú pre záchranárov v teréne, aj operátorov v pozadí, zaťažkávajúcou skúškou vedomostí a profesionality.
novemver CR
konferencia 155trauma
konferencia155