Slovensko sa stalo ďalšou krajinou v programe Pre-hospital Trauma Life Support (PHTLS®). V Tréningovom centre Záchrannej služby Košice prví frekventanti tohto unikátneho kurzu – záchranári a lekári – získali vedomosti a trénovali zručnosti v akútnej starostlivosti o pacientov so závažnou traumou a polytraumou, laicky povedané, s vážnymi až život ohrozujúcimi poraneniami.
V krajinách, kde sú PHTLS® a ATLS® kurzy štandardom, bol preukázaný pozitívny efekt na zníženie úmrtnosti pacientov so závažnou traumou a polytraumou. V súčasnosti je kurz rozšírený vo viac ako 66 krajinách, v ktorých je neoddeliteľnou súčasťou doškoľovania a ďalšieho vzdelávania pracovníkov záchranných služieb, ostatných zložiek IZS a členov armády.
Sme radi, že kurz absolvovali aj naši kolegovia – lekár a riaditeľ OSZZSSR Július Pavčo a vedúci operátor KOS Bratislava Dalibor Pavlík. A nesmieme zabudnúť na odborníkov, ktorí sa zaslúžili o realizáciu kurzu: Katarína Kolarovová, Marian Sedlák a Peter Sedlaček.
7A9DB110-E661-4208-9150-49F2FE50D233
61951F8D-5752-498D-A97A-F1D7E91D24A4

Foto láskavo poskytol: Marek Žifčák