OPERÁTOROM LINKY 155 POĎAKOVALI POLITICI

15. 5., v symbolický Deň tiesňovej linky 155, poďakovali operátorom historicky prvýkrát predstavitelia krajiny – prezidentka, predseda vlády a minister zdravotníctva. „Vaše dôležité povolanie bolo pre vás určite ešte náročnejšie počas pandemického roka, kedy ste boli vys...

ZVEREJNILI SME MAPU AED

Na https://www.155.sk/mapa-aed/ sme spustili dlho očakávanú Mapu AED. Nájdete na nej informácie o automatických externých defibrilátoroch (AED) – život zachraňujúcich medicínskych prístrojoch. Tie dokážu vďaka defibrilačným elektródam analyzovať srdcový rytmus, a ak sp...

SOM COVID-19 NEGATÍVNY. ČO TO ZNAMENÁ?

Dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení ako doteraz. Navyše, ak aj máte negatívny test, nemusí to znamenať, že nemáte ochorenie COVID-19. Môžete byť v inkubačnej dobe ochorenia, prípadne vo fáze, kedy máte v tele malú vírusovú nálož, ktorú test nezachytí. Preto...

KEDY VOLAŤ NA 155?

Počet volaní na tiesňovú linku 155 je vysoký. Žiaľ, kontaktujú nás aj volajúci, ktorí môžu svoje zdravotné ťažkosti riešiť s obvodným lekárom alebo špecialistom, prípadne si tiesňovú linku 155 mýlia s infolinkou a požadujú všeobecné informácie. Chceme ubezpečiť v...

MÁM POTVRDENÝ COVID -19. ČO MÁM ROBIŤ?

Ak nemáte vážne zdravotné ťažkosti, postačí domáca liečba – antipyretiká v prípade vysokých teplôt, dostatok spánku, tekutín a vitamínov, ako aj pokoj na lôžku a dôsledná karanténa. Nie je nevyhnutné domáhať sa vyšetrenia v nemocnici, ani výjazdu záchrannej zdravotn...

COVID-19 NA TIESŇOVEJ LINKE 155

Pandémia neobišla ani nás, na tiesňovej linke 155.  Na Krajskom operačnom stredisku (KOS) v Trnave bola pre pozitívny test na COVID-19 u viacerých operátorov 21. septembra prerušená jeho činnosť až do odvolania. Zamestnancom boli nariadené opatrenia podľa Usmernenia hlavného hygi...

SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI

Viete, čo je najdôležitejšie pri poskytovaní prvej pomoci? Nebáť sa. Na to, aby ste zachránili ľudský život, Vám stačia dve ruky. A ochota pomôcť. A ak neviete v krízovej situácii ako na to, prípadne sa bojíte ako postupovať pri pomoci v čase pandémie, volajte na tiesňovú ...

POĎAKOVANIE OPERÁTOROVI

Viete, že každé volanie na tiesňovú linku 155 nekončí automaticky vyslaním záchranárskej posádky? Takmer 100 tisíc hovorov ročne vyriešia operátori tak, že poradia volajúcemu ako zvládnuť zdravotné ťažkosti. Na Operačné stredisko ZZS SR sme dostali poďakovanie práve za t...

ŠKOLA HROU

Bratislavské Gymnázium L. Novomeského je svojim spôsobom unikátne. Ako jediné na Slovensku pre svojich študentov zaviedlo predmet predlekárska prvá pomoc. Ovládať jej základy je tak pre študentov rovnako dôležité ako učiť sa matematiku, či cudzí jazyk. Navyše, škola raz roč...