Vzdelávanie máme na profesionálnej úrovni obrázok

Manažérka komunikácie a hovorkyňa Petra Klimešová, jej zástupca a špecialista online komunikácie Richard Bolješik, ako aj ďalší nezdravotnícki zamestnanci Operačného strediska ZZS SR absolvovali kurz prvej pomoci. Školil nás dlhoročný profesionál a kolega Arpád Esztergályos. Akreditované vzdelávacie programy pre odbornú i laickú verejnosť sú neoddeliteľnou súčasťou činností Operačného strediska ZZS SR a zastrešuje ich naše Stredisko odbornej prípravy. Vzdelávanie a odborná príprava je totiž jednou z priorít našej organizácie.

xxxa
xxx