A+ VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ

Portál TRANSPAREX je špecializovaný informačný systém pre analýzu dát voblasti verejného obstarávania. Naším cieľom je otvorenými dátami podporovať hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšiť transparentnosť vo verejných obstarávaniach....

DISPATCH DAY III

Informácia o III. ročníku vzdelávacej aktivity s názvom DISPATCH DAY organizovaného Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky pre zdravotnícke povolania lekár, zdravotnícky záchranár, sestra a iné Termín: september až december 2023 Miesto: teoretick...

NÁJDI SVOJE AED

Operačné stredisko ZZS SR v rámci nášho projektu pre záchranu ľudských životov vyhlasuje letnú prázdninovú súťaž „Nájdi svoje AED“. Cieľom je doplniť údaje o automatických externých defibrilátoroch, ktoré sa nenachádzajú v našom registri. AED a najmä jeho dostupn...

SLZY A DOJATIE V PREZIDENTSKOM PALÁCI

Je pre nás nesmiernou cťou, že sa naši operátori tiesňovej linky stali laureátmi až dvoch Zlatých záchranárskych krížov a dvoch čestných uznaní. Ide o historicky najvyšší počet týchto nadrezortných ocenení pre Operačné stredisko ZZS SR, ktorého operátori v ôsmich krajs...

Vyhlásenie víťazov výtvarnej súťaže

Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže „Pomoc na tiesňovej linke 155“ a tiež všetkým ochotným pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí nám obrázky od malých výtvarníkov zaslali. Tak obrovský záujem sme naozaj nečakali a sme z toho dojat...
Výročná správa 2022

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2022

Pohľad na fungovanie záchrannej zdravotnej služby na Slovensku prináša Výročná správa za rok 2022. Pripravilo ju Operačné stredisko ZZS SR a obsahuje mnohé zaujímavé dáta, ktoré sa týkajú práce záchrannej zdravotnej služby ako celku. Obsah správy sme rozdelili do kapitol. Ob...

KOĽKO ĽUDÍ SA ZASTAVILO?

Pozrite si sociálny experiment. Video TU. Skrytá kamera snímala na rušnom mieste figuranta, ležiaceho na lavičke. Slušne oblečeného, čistého, bez igelitiek. Za hodinu prešli okolo stovky ľudí. Výsledok sa dozviete vo videu, aj na konci tohto statusu. Sociálny experiment bol súča...