Vzdelávanie našich operátorov je priorita obrázok
Každý operátor linky tiesňového volania 155 musí raz do roka absolvovať periodickú odbornú prípravu. Školenia reflektujú na aktuálne témy, ktoré za uplynulý rok zozbierajú školitelia zo Strediska odbornej prípravy Operačného strediska ZZS SR. Operátori si zopakujú techniky správnej komunikácie s pacientom cez telefón. Na simulovaných hovoroch si oprášia teoretické vedomosti. S psychológom na reálnych skúsenostiach preberajú ako zvládať stres v krízových situáciách. Tento týždeň ako prví absolvovali školenie ôsmi vedúci operátori krajských operačných stredísk z celého Slovenska.