Spolupráca je dôležitá obrázok

Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (OS ZZS SR) MUDr. Osama Al–Khaldi sa stretol s prezidentom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adriánom Mifkovičom. Išlo o ich prvé stretnutie v tejto zostave, nakoľko sú obaja novovymenovaní. Hovorili o profesionálnej spolupráci medzi záchranným zložkami a víziách ďalšieho prehlbovania vzájomných vzťahov.