A+ VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ obrázok

Portál TRANSPAREX je špecializovaný informačný systém pre analýzu dát voblasti verejného obstarávania. Naším cieľom je otvorenými dátami podporovať hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšiť transparentnosť vo verejných obstarávaniach. Práve vďaka verejnej kontrole prispievame k zvyšovaniu efektivity inštitúcií pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň pomáhame obstarávateľom získavať kvalitných dodávateľov.

Z nášho hodnotenia vyplynulo, že verejné obstarávanie vo vašej obci ste uplynulý rok realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky realizujete výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávajú ich transparentní a spoľahliví dodávatelia.
Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 819 verejných obstarávateľov. Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 sme udelili len 236 najlepším verejným obstarávateľom.

Pri rebríčku zodpovedných obstarávateľov sme hodnotili viacero ukazovateľov:

  • Hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predložených ponúk)
  • Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní
  • Priemerná dížka procesu verejného obstarávania
  • Spoľahlivosť verejného obstarávateľa
  • Pochybenia v procese verejného obstarávania
  • Koncentrácia dodávateľov
  • Reputačné riziko obstarávateľov
  • Reputačné riziko dodávateľov

Kompletné hodnotenie Vašej organizácie ako aj ďalších verejných obstarávateľov a
obstarávateľov, nájdete na www.transparex.sk.