NÁJDI SVOJE AED obrázok

Operačné stredisko ZZS SR v rámci nášho projektu pre záchranu ľudských životov vyhlasuje letnú prázdninovú súťaž „Nájdi svoje AED“. Cieľom je doplniť údaje o automatických externých defibrilátoroch, ktoré sa nenachádzajú v našom registri.

AED a najmä jeho dostupnosť zvyšuje šancu na prežitie pacientov s náhlym zastavením obehu pri použití záchrancom do príchodu ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
Z odporučení Európskej resuscitačnej rady z roku 2021 a ich analýz vieme, že informácie o umiestnení AED v okolitých krajinách sú pre operátorov záchrannej zdravotnej služby veľkým prínosom, rovnako aj pre našich kolegov z tiesňovej linky 155. Preto OS ZZS SR prišlo s iniciatívou zmapovať dostupné AED na území SR. Našim cieľom je zistiť, kde všade sa nachádzajú a automaticky evidovať ich umiestnenie. Spolupracujeme s viacerými dodávateľmi a vlastníkmi týchto prístrojov, vďaka nim vieme o viac ako 2500 týchto život zachraňujúcich prístrojoch.

Prečo sa zapojiť?
Dojazdový čas ambulancie ZZS k pacientovi s náhlym zastavením obehu je priemerne okolo 12 minút. Je to dosť dlhá doba, pretože už po 3 až 5 minútach začínajú odumierať mozgové bunky pre nedostatok kyslíka. Použitie AED zvyšuje šancu na prežitie až na 94 %. V prípade, že máme informáciu o dostupnosti Vášho AED a možnosť využitia v prospech pacienta, máme spolu šancu niekomu pomôcť.

Ako sa zapojiť?
Počas letných mesiacov mnohí z Vás trávite voľné chvíle na Slovensku. Môžete sa zatúlať na rôzne miesta a pre tých, ktorí si všímajú svoje okolie, nebude problém zahliadnuť aj prístroj AED. Informáciu o umiestnení a lokalizácii prístroja aj s fotografiou (a ak sa dá aj s GPS súradnicami) je potrebné poslať na adresu peter.predanocy@155.sk Overíme, či je prístroj evidovaný v našich podkladoch. Tých, ktorí nájdu najviac nezaregistrovaných AED prístrojov, čakajú vecné ceny od OS ZZS SR.

Súťaž prebieha od 15. 07. 2023 do 31. 08. 2023
Lovu AED zdar!

Štatút súťaže TU