11. februára sa tradične v Poprade konala Konferencia záchranárov Integrovaného záchranného systému, ktorú otvoril minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a zúčastnila sa jej aj štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská. Jednou z rečníkov bola hlavná operátorka Operačného strediska ZZS SR Ľuboslava Pekárová, ktorá odprezentovala postavenie a úlohy operátora tiesňovej linky 155 v systéme záchrannej zdravotnej služby.

Vo vystúpení uviedla, že okrem príjmu, spracovania, realizácie odozvy na tiesňové volanie a riadenia, koordinovania a zabezpečenia plynulosti a nepretržitosti ZZS počas dvoch rokov pandémie mali operátori linky 155 nezastupiteľné miesto. Často museli odkomunikovať informácie, ktoré mali zabezpečiť infolinky. „Evidovali sme opakované volania, nedostupné infolinky NCZI, RÚVZ, APS, žiaľ niekedy aj neochotu s nami komunikovať, zatajovanie informácii, arogantnú až agresívnu komunikáciu,“ povedal Ľ. Pekárová.

Pre operátorov 155 bolo pritom riešenie udalosti čoraz náročnejšie – časté zmeny postupov, konzultácie s RÚVZ, viac komunikácie s posádkami ZZS a ÚZZ smerovanie pacientov a množstvo inej dôležitej práce, ktorá navonok nebola a nie je ani dnes viditeľná. Navyše, aj viac komunikácie a konzultácii. Manažment ZZS museli operátori prispôsobiť nedostatku ochranných pracovných pomôcok pre záchranárov,  príprave a samotnému zásahu, ktorý sa predlžoval z dôvodu obliekania posádky do ochranných overalov a následnej dezinfekcie vozidla, aj vnútorného vybavenia v trvaní desiatok minút. V mnohých prípadoch bolo potrebné smerovať pacienta do vzdialenejšieho zdravotníckeho zariadenia.

„Naučili sme sa však hľadať a nájsť riešenie v každej situácii,“ uzavrela Ľ. Pekárová.

155_RD_2
155_RD_lengvarsky
155_RD_3