Bratislavské Gymnázium L. Novomeského je svojim spôsobom unikátne. Ako jediné na Slovensku pre svojich študentov zaviedlo predmet predlekárska prvá pomoc. Ovládať jej základy je tak pre študentov rovnako dôležité ako učiť sa matematiku, či cudzí jazyk. Navyše, škola raz ročne organizuje Integrovaný Deň záchrany Ditty Abrhámovej – pedagogičky, ktorá presadila výuku predmetu na škole ešte v roku 2009. Študenti si počas dňa záchrany na niekoľkých stanovištiach overujú získané vedomosti a skúšajú záchranárske postupy pri kardiopulmonálnej resuscitácii alebo dusení. Všetko pod odborným dohľadom lektorov z Operačného strediska ZZS SR, ktorí spolupracujú so školou niekoľko rokov.
Pridanou hodnotou existujúcej výuky prvej pomoci na gymnáziu je aj fakt, že časť študentov pokračuje v štúdiu medicíny na vysokých školách. Ovládať prvú pomoc je nesmierne dôležité a veríme, že bratislavské gymnázium sa stane vzorom aj pre ďalšie školy.