Medzi účastníkmi medzinárodnej odbornej konferencie na lekárskej fakulte Semmelweisovej univerzity v Budapešti s názvom II. Kompetenciák a sürgősségi ellátásban Telefonos segítségnyújtás a sürgősségi ellátásban (Kompetencie v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, Telefonicky riadená prvá pomoc v neodkladnej zdravotnej starostlivosti) boli aj traja zástupcovia Operačného strediska ZZS SR – vedúca operátorka Ľuboslava Pekárová a Margita Vernarcová s Arpádom Esztergályosom zo Strediska odbornej prípravy (SOP). Arpád Esztergályos odprednášal tému Operačné riadenie v neodkladnej zdravotnej starostlivosti a vzdelávanie zdravotníkov na Slovensku, ktorá sa stretla s obrovským záujmom prítomných. Výsledkom bola dlhotrvajúca diskusia, počas ktorej Arpád Esztergályos trpezlivo odpovedal na množstvo otázok, týkajúcich sa systému záchrannej zdravotnej služby na Slovensku a jej riadenia. Súčasťou oficiálneho programu našich kolegov bola aj návšteva na operačnom stredisku ZZS v Budapešti. Dobrou správou je, že sa recipročne pripravuje návšteva maďarských kolegov v Bratislave.