Zamerali sme sa na deti v školskom a predškolskom veku, ktoré sa často porania pri rôznych hrách. Naši odborníci pri príležitosti dňa 155 navštívili dve materské  a jednu základnú školu, kde hravou formou a premietaním krátkych filmov ukázali deťom význam prvej pomoci. A nielen im, ale aj učiteľom a učiteľkám. O úspechu akcie svedčí veľký záujem detí, na všetkých troch akciách ich bolo aj s učiteľmi vyše tristo.