Prečo mám zaregistrovať AED?

Pozrites sa na 10 dôvodov prečo registrovať AED tu. Bez registrácie je AED prakticky zbytočné lebo ak o ňom nevieme, nevieme ho aktivovať.

Mám  AED  a chcem ho zaregistrovať?

Pokračujte na registračný formulár kde odovzdáte základné informácie pre OS ZZS SR a následne Vás kontaktuje referent správy registra AED.

Čo potrebujem na registráciu prístroja?

Základné informácie o prístroji napr. kde sa nachádza, kontaktnú osobu atď. Mnohé informácie sú nepovinné, ak ich neviete po vyplnení povinných polí a úspešnej registrácii  Vás kontaktuje referent správy registra AED a pomôže Vám ich vyhľadať.

Aké kontaktné údaje držiteľa prístroja potrebujem?

Názov organizácie, inštitúcie alebo budovy kde je AED umiestnené, jeho adresu a kontaktnú osobu pre administratívne účely a starostlivosť o AED, ktorou môžeš byť aj Vy ak ste dostal registráciu na starosti.

Čo o kontaktnej osobe musím vedieť?

Potrebujeme jej meno, priezvisko, telefón alebo mobil a emailový kontakt. Pomocou týchto kontaktov sa zabezpečí dokončenie registrácie, komunikácia ohľadom zmien a udalostí spojených s daným AED. Email bude slúžiť na doručovanie automatických notifikácii o registrovanom AED.

 

Čo potrebujem vedieť o AED?

Jeho výrobcu, model, typ, defibrilačné elektródy  priložené pri prístroji, umiestnenie prístroja.

Kde zistím výrobcu a model AED?

Na výrobnom štítku, ktorý sa nachádza na zadnej strane prístroja

Aký mám typ AED?

Môže byť buď plne automatický a poloautomatický.

Čo znamená plne automatický?

Ten, ktorý nemá tlačidlo na výboj alebo sa toto tlačidlo nedá stlačiť a môže byť pri ňom doplnený text „auto“ alebo „automatic“. Tento prístroj podáva výboj sám automaticky keď ho vyhodnotí ako potrebný.

Čo znamená polo automatický?

Ten, ktorý má tlačidlo na podanie výboja. Tento prístroj podáva výboj až po stlačení tlačidla záchrancom.

Aké mám defibrilačné elektródy pri prístroji?       

Nájdete to napísané na obale, z ktorého vychádza kábel s koncovkou. Môžu byť  pre dospelých (ADULT) pre osoby s vekom nad 8 rokov a váhou nad 25 kg alebo detské (CHILD, PEDIATRIC) pre deti pod 8 rokov a pod 25 kg alebo univerzálne.  Mnohé prístroje majú pri dodaní už dospelé elektródy pripojené.

Je potrebné  nahlásiť exspirácie elektród?

Áno. Túto informáciu bude referent správy registra AED od Vás vyžadovať na dokončenie registrácie. Na základe nej Vám príde notifikácia o končiacej sa dobe použiteľnosti. Len prístroje AED pred uplynutím exspirácie budeme v centrálnom registri považovať za akcieschopné – pripravené.

Je potrebné nahlásiť exspiráciu batérie?

Áno. Túto informáciu bude referent správy registra AED od vás vyžadovať na dokončenie registrácie. Na základe nej Vám príde notifikácia o končiacej sa dobe použiteľnosti. Len prístroje AED s dostatočnou kapacitou batérie budeme v centrálnom registri považovať za akcieschopné – pripravené.

Budete potrebovať fotografiu umiestnenia AED?

Áno.

Nepodarilo sa mi zaregistrovať AED.

Kontaktujte referenta správy registra AED. Kontakty nájdete tu.

 

Čo sa stane keď zaregistrujem AED?

Referent správy registra AED  Vás kontaktuje, overí údaje a v prípade potreby požiada o doplnenie. Hneď ako budú splnené podmienky registrácie AED bude pridané do databázy OS ZZSR pre účely operačného riadenie na LTV 155.

Ako sa dozvedia ostatný ľudia v mojom okolí o AED?

Informujte ich, označte budovu, okolie a pri registrácii môžete vyjadriť súhlas so zverejnením na našej web stránke. Tým sa dostane Vaše AED na verejnú mapu vedenú Operačným strediskom záchrannej služby Slovenskej republiky. Mapu nájdete tu.

Zaregistrovali ste AED a nie je viditeľné na mape?

Predpokladáme, že nie sú splnené podmienky registrácie AED. Informujte sa u referenta správy registra AED. Kontakty nájdete tu.

Poplatok za registráciu?

Registrácia a služby spojené so správou centrálneho registra AED sú pre všetkých držiteľov bezplatné.