Môžem defibrilovať mokrého pacienta?             

Hrudník pacienta by mal byť suchý a čistý. Ak je hrudník mokrý, odporúča sa ho osušiť, nato je vhodné použiť oblečenie záchrancu alebo uterák s doplnkovej výbavy, pokiaľ je ňou AED vybavené.

Môžem defibilovať pacienta na lade?

Áno. Pacient a záchranca na ľade je izolovaný od vodivých kvapalín väčšinou časťami odevu a vodivosť ľadu je extrémne nízka

Môžem defibrilovať malé dieťa?

Áno. Podľa odporúčaní ERC 2021 je možné použiť AED u akýchkoľvek detí ak je dostupné.

Môžem sa držať pacienta keď ho defibrilujem?

Nie. Pacienta sa nikto nesmie pri defibrilácii dotýkať a je potrebné to skontrolovať aj osobou, ktorá posledná stláčala hrduník aj osobou, ktorá stláča tlačidlo výboj.

Čo je defibrilácia?

Defibrilácia je liečebné podanie elektrického výboja presne usmerneného tak aby zresetoval – zrušil patologický rytmus srdca a obnovil jeho normálnu činnosť.

Prečo musím medzi výbojmi vykonávať KPR?

Pretože srdcu trvá istý čas kým sa jeho činnosť vráti do normálu aj po výboji a dovtedy musí byť krvný obeh podporený KPR.

Je bezpečné použite AED?

Áno.

Aký význam má AED pri NZO?  

Dokáže navigovať záchrancov k správnej resuscitácii, včasnému vykonaniu srdcovej analýzy a podaniu defibilačného výboja ak je potrebný.

Musím vykonávať KPR keď mám AED?

Áno. AED je len jedným z  ohniviek v reťazi prežitia. Pred každým použitím AED musí záchranca zistiť, že pacient nereaguje a nedýcha, volať 155 a začať s KPR.

Ako zvrátiť NZO?

Náhle zastavenie obehu je stav kedy pacient nereaguje a nedýcha (alebo nedýcha normálne) a považuje sa za klinicky mŕtveho. Jedinou možnosťou ako tento stav zvrátiť je KPR  najlepšie s použitím AED podľa odporúčaní ERC.

Akú silu má výboj z AED?

Každý prístroj má nastavenú silu výboja od výrobcu. Maximálna sila výboja je 200J alebo 360J.

Zistí prístroj či pacient dýcha?

Nie. Prístroj nedokáže zistiť či pacient dýcha. Musí to urobiť obsluha – záchranca.

Zistí prístroj či pacient reaguje – je pri vedomí?

Nie. Prístroj nedokáže zistiť či pacient reaguje. Musí to urobiť obsluha – záchranca.