Ako mám postupovať keď bude môj AED prístroj použitý?

Po použití AED máte nárok na náhradu škody v zmysle zákona 129/2002 o Integrovanom záchrannom systéme § 13 -§15. Metodické usmernenie Ministerstva vnútra nájdete tu. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte referenta správy registra AED. Kontakty nájdete tu.

Kto mi vydá potvrdenie o použití?

Potvrdenie o použití vydáva veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba v zmysle zákona. V praxi je to najčastejšie personál prvej ambulancie záchrannej zdravotnej služby vyslanej na miesto udalosti, ktorí prostredníctvom dokumentácie a svojich nadriadených potvrdí a vydá doklad o použití. Ideálne je ak kontaktujete referenta správy registra AED, ktorý Vám pomôže potvrdenie vybaviť. Kontakty nájdete tu.

Komu mám smerovať žiadosť o náhradu škody?             

Žiadosť zasielajte na okresný úrad v sídle kraja aj s potrebnými prílohami uvedenými v metodickom usmernení ministerstva vnútra. Kontaktné osoby a zoznam adries nájdete tu.

Čo všetko sa dá považovať za škodu pri použití AED?

V zmysle zákona o IZS, je to každá škoda, ktorá vznikla v súvislosti s osobnou pomocou a vecným plnením na pokyn veliteľa zásahu alebo operačného strediska tiesňového volania.  Najčastejšie sú to jednorázové samolepiace elektródy, batérie AED, doplnková výbava, púzdra, obaly, skrinky atď.

Kto vráti prístroj po použití na svoje miesto a zaistí jeho obnovu?

Ten kto ho na miesto doniesol by ho mal aj vrátiť na svoje pôvodné miesto.

Kto mi zaplatí náklady spojené s výmenou exspirovaných elektród a batérie?

Ministerstvo vnútra prostredníctvom Obvodných úradov v sídle kraja v spolupráci s centrami podpory.