je najvyšším ocenením, ktorým sa prejavuje uznanie jednotlivcom a kolektívom za výnimočné zásluhy pri záchrane zdravia a životov, ako aj za prínos k rozvoju záchrannej zdravotnej služby. Vyhlasovateľom ocenenia je Operačné stredisko ZZZ SR.

Cena sa udeľuje v štyroch kategóriách, v prípade 1. a 2. kategórie za obdobie od 1. januára 2018 do 30. septembra 2019:

  1. Národná cena ZZS za výnimočný záchranársky čin profesionálneho záchranára je ocenenie určené všetkým jednotlivcom – profesionálom záchrannej zdravotnej služby, ktorí pri záchrane života a zdravia svojou odbornosťou, empatiou, ľudským prístupom, obetavosťou alebo odvahou profesionálne zvládli mimoriadnu, veľmi nepriaznivú, nebezpečnú alebo situáciu, ktorú profesionálny záchranár riešil v čase mimo služby.
  2. Národná cena ZZS za výnimočný záchranársky čin profesionálneho záchranárskeho tímu je ocenenie určené kolektívu záchrannej zdravotnej služby, ktorý vynikajúcou organizáciou zásahu, vzájomným rešpektom a vysokou odbornou úrovňou spoločne a koordinovane ako tím, prispel ku záchrane ľudského života.
  3. Národná cena ZZS za propagáciu a rozvoj záchrannej zdravotnej služby je ocenenie určené profesionálom záchrannej zdravotnej služby – fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj záchrannej zdravotnej služby a jej propagáciu na verejnosti.
  4. Národná cena ZZS za celoživotné dielo v záchrannej zdravotnej službe je ocenenie určené jednotlivcom – profesionálom záchrannej zdravotnej služby za významný celoživotný alebo dlhodobý prínos v teórii a praxi záchrannej zdravotnej služby.

Výzva na predloženie nominačných návrhov na udelenie ocenenia Národná cena záchrannej zdravotnej služby

Operačné stredisko ZZS SR v spolupráci s Asociáciou záchrannej zdravotnej služby (AZZS) vyzýva poskytovateľov ZZS, odbornú verejnosť, ako aj profesijné a záujmové združenia záchranárov a profesionálov v záchrannej zdravotnej službe, aby predložili nominačné návrhy na udelenie Národnej ceny ZZS v štyroch kategóriách. Nominačný návrh musí obsahovať meno nominujúceho, popis činu, kedy sa stal, kto je nominovaný (meno, priezvisko, zamestnávateľ, tel., číslo). Návrhy sa môžu týkať jednej, aj viacerých kategórií. Podaním návrhu predkladateľ súhlasí s pravidlami a podmienkami ocenenia, ktoré sú uvedené v štatúte.
Termín na predkladanie návrhov je do 30. septembra 2019.