Ako zistím kedy mám vymeniť batériu?              

Každá batéria má svoju dobu použiteľnosti odporúčanú výrobcom. Na prístroji alebo na batérii v závislosti od modelu sú indikátory pripravenosti a úrovne energie batérie.

Musím mať batériu zapojenú v prístroji?           

Áno. Prístroj sa považuje za funkčný a pripravený na použitie vtedy keď má batériu vloženú v prístroji na svojom mieste.

Ako dlho vydrží batéria?             

Záleží to hlavne od podmienok skladovania prístroja, počtu zapnutí, počtu dodaných výbojov. V režime “stand by“ – bez použitia vydrží obdobie uvedené výrobcom.

Je potrebné mať kúpenú náhradnú batériu?     

Nie.

Koľkokrát môžem použiť batériu v AED?             

Opakované použitie závisí od odporúčaní výrobcom a to počtu podaných výbojov, doby monitorácie pacienta, exspirácie alebo stavu indikátora batérie.

Kde nájdem informáciu o exspirácii batérie?    

Je uvedená na výrobnom štítku batérie alebo na obale, v ktorom bola doručená.