Úzko spolupracujeme aj s civilnou ochranou a okresnými úradmi obrázok
Operátori Krajského operačného strediska v Trnave sa zúčastnili v pozícii rozhodcov súťaže Mladý záchranár civilnej ochrany. Išlo o okresné i krajské kolo súťaže pre mladých, ktorých zaujíma záchrana ľudského života. Operačné stredisko ZZS SR pri príprave tohto podujatia úzko spolupracovalo s civilnou ochranou. ,,Ďakujem vám za pomoc pri okresnom a krajskom kole súťaže, veľmi ste nám pomohli a pevne verím v spoluprácu aj v budúce roky,” napísala nám Andrea Malá z Oddelenia civilnej ochrany Okresného úradu v Trnave.