30.máj je Svetovým dňom sklerózy multiplex obrázok
Skleróza multiplex (SM) je jedným z najčastejších ochorení centrálneho nervového systému (mozgu a miechy). Odhaduje sa, že ňou na celom svete v súčasnosti trpí 2,9 milióna ľudí. Väčšine je diagnostikovaná vo veku 20 až 40 rokov. Výskyt SM je dvakrát až trikrát častejší u žien ako u mužov. Celkový počet evidovaných osôb v neurologických ambulanciách na Slovensku s touto diagnózou bol ku koncu roka 2021 viac ako 16-tisíc a každoročne do štatistík pribudne zhruba 2000 nových pacientov. Témou tohtoročného svetového dňa je diagnóza s názov kampane: ,,Moja diagnóza SM”. Kampaň je zameraná na včasnú a presnú diagnostiku ochorenia.