Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR má nového riaditeľa obrázok

Do funkcie riaditeľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky bol ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou dnešným dňom vymenovaný MUDr. Osama Al–Khaldi. Vo funkcii tak nahradil doterajšieho riaditeľa MUDr. Júliusa Pavča.

MUDr. Osama Al-Khaldi vyštudoval Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine v odbore všeobecné lekárstvo. Počas profesionálneho života si rozširoval svoje vzdelanie v rôznych odboroch zdravotníctva. Roky pôsobil ako lekár vo viacerých záchranných službách nielen na Slovensku. Skúsenosti, ktoré získal ďalej odovzdáva ako pedagóg na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

„Profesionálnu výzvu riadiť tím Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky som prijal s pokorou a víziou napredovania tejto inštitúcie. Verím, že moje skúsenosti z praxe na Slovensku aj v zahraničí budú cenným prínosom pre organizáciu,“ povedal MUDr. Osama Al-Khaldi.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR povedie až do ukončenia riadneho výberového konania.