1.SEPTEMBER – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V PARLAMENTE obrázok

Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa ústavy, Národná rada Slovenskej republiky otvorila dvere verejnosti a tá si mohla prezrieť nielen priestory parlamentu, ale aj podiskutovať priamo s prítomnými poslancami.

Súčasťou sprievodného programu na nádvorí Bratislavského hradu boli ako každoročne ukážky vybraných organizácií jednotlivých  rezortov ministerstiev. Návštevníci mohli vidieť ukážky činnosti policajného zboru, hasičov, či oboznámiť sa s vojenskou technikou.

Aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky tu malo svoj stánok, kde operátori linky tiesňového volania 155 v spolupráci so Strediskom odbornej prípravy OSZZS SR od rána až do skončenia programu boli plne vyťažení (doslova a do písmena). Návštevníci nás neobchádzali, skôr naopak. Počet ľudí nás potešil a hlavne ich záujem. Pýtali sa, kedy volať na 155, ako funguje tiesňová linka a k akým prípadom chodia záchranky. Naši operátori popri tom robili ukážky prvej pomoci s aktívnym zapájaním verejnosti. So záujemcami trénovali najmä život zachraňujúce úkony, ktoré sú nevyhnutné do príchodu záchranky na miesto udalosti a ku ktorým  operátori cez telefón poskytujú volajúcim inštruktáž. A veľa z nich si to vyskúšali.

Návšteva ministra zdravotníctva Michala Palkoviča bola milým prekvapením pre našich operátorov.

Ďakujeme všetkým operátorom linky tiesňového volania 155, ktorí aktívne sa akcie zúčastnili a reprezentovali, ale hlavne edukovali širokú verejnosť o neodkladnej zdravotnej starostlivosti a fungovaní systému záchrannej zdravotnej služby.

4
1
3
6