AKO SI PORADIŤ S DUSENÍM obrázok

Dusenie je vážny život ohrozujúci stav, ktorý spôsobuje, že do organizmu sa prostredníctvom dýchacích ciest nedostáva dostatok vzduchu.

To pre ľudský organizmus znamená, že k bunkám sa nedostáva dostatočné množstvo kyslíka krvou, ktorá ho po tele roznáša. Dusenie spôsobuje najčastejšie cudzí predmet v dýchacích cestách. U detí ide napr. o drobné predmety akými sú hračky, cukríky a pod. U dospelých je to skôr potrava, alebo aj iné drobné predmety.

Existujú tiež špecifické formy dusenia, ktoré sú spôsobené nedostatkom kyslíka v atmosférickom vzduchu, napr. v extrémnych nadmorských výškach, alebo tiež pri vytesnení kyslíka zo vzduchu pri nedokonalom spaľovaní, či úniku plynu do ovzdušia. Tu však hovoríme skôr o otravách inými škodlivými plynmi. Pri nich je najlepšou prvou pomocou evakuácia postihnutého z dosahu škodlivých plynov a zvýšenie prívodu čerstvého vzduchu k postihnutému.

V prípade cudzích telies je potrebné rozlišovať dva základné stavy:

  • čiastočné uzavretie dýchacích ciest
  • úplné uzavretie dýchacích ciest.

Pri čiastočnom uzavretí dýchacích ciest cudzím telesom je postihnutý schopný z časti dýchať, kašľať, či dokonca hovoriť. Sprievodným javom týchto stavov býva práve chrčivé, no pravidelné dýchanie. Tu je potrebné zachovať pokoj, pomaly a zhlboka sa nadýchnuť a prudko zakašlať. Po niekoľkých pokusoch sa dýchacie cesty uvoľnia. Je absolútne nesprávne udierať postihnutého v sede či stoji bez rozmyslu do chrbta, pretože môže dôjsť k uviaznutiu cudzieho telesa v dýchacích cestách čo spôsobí ich úplnú nepriechodnosť.

Úplné uzavretie dýchacích ciest je spojené s nemožnosťou dýchať, kašlať a hovoriť, pričom postihnutý veľmi rýchlo podlieha panike a ak sa stav nezmení zakrátko stratí vedomie a môže zomrieť na zastavenie krvného obehu. Účinnou prvou pomocou je okrem upokojenia postihnutého a okamžitého privolania záchrannej zdravotnej služby aj tzv. Gordonov manéver, alebo úder dlaňou medzi lopatky v predklone päť krát za sebou. Sila musí byť primeraná, aby pacientovi nespôsobila zranenia. Cieľom nie je udeliť všetkých päť úderov, ale pokúsiť sa cudzie teleso vypudiť čo najskôr. Túto metódu je možné použiť aj u malých detí. V prípade neúspechu prichádza do úvahy tzv. Heimlichov manéver, určený pre osoby nad 12 rokov s primeranou telesnou hmotnosťou. Absolútne vylúčený je u tehotných žien. Vykonáva sa v stoji pričom záchranca oboma rukami zozadu obopne postihnutému telo na rozhraní hrudníka a brucha, a opakovaným vtláčaním dlaní do mäkkých štruktúr pôsobí na vzduch, ktorý sa nachádza v dýchacích cestách pod cudzím telesom, čím sa ho snaží vypudiť. V prípade neúspechu striedame tieto manévre opakovane až kým sa nám cudzie teleso z dýchacích ciest nepodarí vypudiť. V prípade neúspechu postihnutý čoskoro upadne do bezvedomia vplyvom nedostatku kyslíka a následne je zväčša potrebná kardiopulmonálna resuscitácia, čiže laicky nazývané oživovanie. Pri úspechu je za každých okolností bez ohľadu na stav postihnutého odporúčané absolvovať následné lekárske vyšetrenie.