Vážení priatelia, kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás pozval na v poradí II. Odbornú konferenciu Operačného strediska ZZZ SR.  Rozhodli sme sa ju zorganizovať z jednoduchého dôvodu. Potrebujeme sa stretávať a vymieňať si skúsenosti a vedomosti, vďaka čomu môžeme v konečnom dôsledku zlepšovať a zefektívňovať systém záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Potrebujeme spolupracovať. A nezabúdať, pre koho to robíme. Nie sme to my, nie je to systém. Je to pacient. 
Som rád, že pozvanie vystúpiť na konferencii prijali odborníci z rôznych oblastí. Pevne verím, že táto názorová aj profesionálna pestrosť prispeje k tomu, aby sme sa nanovo pozreli na pomoc pacientovi a jeho manažment, v celom rozsahu. Od laickej prvej pomoci, cez prácu operátorov tiesňovej linky 155, záchranárov a hasičov, až po nemocnice. A opäť si pripomenuli, že práve spolupráca je v procese záchrany zdravia a životov tou najvyššou prioritou.

S úctou
Juraj Hrehorčák, riaditeľ Operačného strediska ZZS SR

II. odborná konferencia Operačného strediska ZZS SR Spolupráca – cesta k úspechu tematicky nadväzuje na úspešný I. ročník, ktorý sa konal v septembri 2017 v Šachtičkách. Cieľom II. ročníka konferencie je okrem výmeny skúseností medzi jednotlivými zložkami integrovaného záchranného systému, aj spolupráca pri riadení zásahov v rámci poskytovania neodkladnej zdravotnej spolupráci a určovanie postupov v operačnom riadení. Záštitu nad podujatím prevzala ministerka zdravotníctva SR.      

Termín a miesto konania

8.-9. októbra 2019
Hotel Tenis, Neresnícka 13, Zvolen
www.hoteltenis.sk

Partneri konferencie

Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava
http://www.nczisk.sk/

 

AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s.r.o.
Letisko POPRAD – TATRY
058 98 Poprad
https://www.ate.sk/


Dôležité termíny

 • Úhrada registračného poplatku – do 25. septembra 2019, pozn. uhradený registračný poplatok je nevratný

Registračné poplatky

BALÍK 1 (80,00 €/osoba):

 • registračný poplatok
 • 1 x ubytovanie (08.10.2019) a raňajky 09.10.2019
 • strava (2 x obed 08. a 09.10.2019)
 • spoločenský večer (vrátane večere 08.10.2019)
 • občerstvenie počas konferencie
 • vydanie potvrdenia o účasti

BALÍK 2 (60,00 €/osoba):

 • registračný poplatok
 • strava (2 x obed 08. a 09.10.2019)
 • spoločenský večer (vrátane večere 08.10.2019)
 • občerstvenie počas konferencie
 • vydanie potvrdenia o účasti

 

Fakturačné údaje

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
IČO: 36076643
DIČ: 2022063802
IČO DPH: SK 2022063802
bankový prevod na účet v Štátnej pokladnici
kód banky: 8180
Číslo účtu: SK11 8180 0000 0070 0034 0891
Variabilný symbol: registračné číslo v príslušnej komore
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko registrovaného účastníka

 

Kontakty

Všeobecné informácie a zaslanie nominačných návrhov na udelenie Národnej ceny ZZS: 
Mgr. Margita Vernarcová
tel.: +421 917 444 396
e-mail: margita.vernarcova@155.sk

Registrácia účastníkov:
Mgr. Jozef Minár
tel.: +421 917 444 392
e-mail: jozef.minar@155.sk