Ako sa lepia defibrilačné elektródy na hrudník pacienta?

Po vybratí z neporušeného obalu odstránime ochranné fólie z elektród. Elektródy nalepíme podľa obrázkov zobrazených na elektródach na obnažený, čistý a suchý hrudník zachraňovaného, pričom smer kábla nie je rozhodujúci.

Čo keď má pacient nadmerne ochlpený hrudník?

Použijeme žiletku z balíčka pomôcok a pár ťahmi oholíme nadmerné ochlpenie  na mieste, kde bude nalepená elektróda.

Čo keď má pacient nadmernú vrstvu oblečenia?

Oblečenie roztrhneme alebo použijeme nožnice s tupou špicou z balíčka pomôcok a čo najskôr rozstrihneme prekážajúci odev na hrudníku pacienta.

Čo keď má pacient mokrý hrudník?

Použijeme oblečenie alebo uterák z balíčka pomôcok, aby sme odstránili nadmernú vlhkosť.

Koľkokrát môžem použiť elektródy?

Elektródy môžeme použiť iba raz na jedného pacienta s neobmedzeným počtom výbojov.

Kedy mám vymeniť elektródy?

Po každom použití alebo po uplynutí doby použiteľnosti (exspirácie).

Kde si môžem zakúpiť elektródy?

Zakúpiť si ich môžete prostredníctvom vášho dodávateľa AED alebo iného predajcu resp. servisu, ktorý poskytuje túto službu.

Prečo majú elektródy exspiráciu?

Pretože sa vyrábajú z materiálov, ktoré časom degradujú ( vysychajú, nemusia mať dostatočnú vodivosť, priľnavosť a pod).

Mám si kúpiť viac elektród?

Pri každom prístroji by mala byť okamžitá možnosť výmeny elektród po ich použití. Preto odporúčame ešte aspoň jedny náhradné elektródy.  Ak ich nebudete mať, prístroj bude po použití považovaný za nepripravený.

Je viacej druhov/typov elektród?

Základné rozdelenie elektród je na elektródy pre dospelých, pre deti a univerzálne. Ďalej môžu byť s vyhodnotením alebo bez vyhodnotenia sily, ktorou stláčate hrudník.

Musím mať elektródy zapojené v prístroji?

Áno. Prístroj bez pripojených elektród sa považuje za nepripravený.

Musia byť elektródy nalepené presne ako na obrázku?

Áno. Všetky elektródy majú na sebe znázornený obrázok ich správneho umiestnenia.

Môžem použiť detské elektródy na dospelého pacienta a naopak?

Áno, v prípade krajnej núdze a ak nemáte k dispozícii vhodné elektródy. Je ale potrebné vedieť, že sila výboja pre dospelého pacienta s detskými elektródami môže byť nízka. Pre dieťa odporúča ERC použitie dospelých elektród v prípade, ak nemáte detské elektródy alebo prístroj s detským režimom.