Čo je automatický externý defibrilátor (AED)?

Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci. Vydáva hlasové i grafické povely k správnemu postupu KPR. Prístroj dokáže analyzovať srdcový rytmus a po jeho vyhodnotení, ak je to potrebné, podá elektrický výboj. Inštrukcie k použitiu AED v rámci telefonicky asistovanej neodkladnej resuscitácii (TANR) poskytnú aj operátori linky tiesňového volania (OLTV) 155.

Aká je úspešnosť záchrany postihnutého pri použití AED?

Použitím AED do 5 minút dokážeme maximalizovať šancu na záchranu postihnutého až na 75%. Miera úspešnosti resuscitácie v EÚ sa pohybuje v rozmedzí od 9% do 61%.

Kedy sa používa AED?

Používa sa pri náhlom zastavení krvného obehu (NZKO) a následnej KPR. Pri osobe ktorá, nereaguje a nedýcha, alebo nedýcha normálne, alebo bola u nej začatá KPR alebo je potrebné u nej čo najskôr začať KPR.

Potrebujem AED?

Ty osobne pre svoju potrebu AED nepotrebuješ. Lebo ho nikdy nedokážeš použiť sám na sebe.

Ako zistím, ktoré AED je pre mňa to najlepšie?

Pri rozhodovaní o najvhodnejšom AED je potrebné brať do úvahy viac faktorov a okolností. Pomôcť vám môže náš prehľad AED registrovaných na Slovensku, ktorý nájdete tu. Závisí hlavne od toho, kde bude umiestnený, kto bude mať k nemu prístup, akú má ergonómiu, stupeň ochrany, výdrž batérie, ostatné technické parametre, akými jazykmi komunikuje, ako rýchlo dokáže vykonávať jednotlivé akcie, akú má životnosť a pod.

Prečo moje AED vydáva zvuky?

Ak AED vydáva zvuk pred aktiváciou (v režime Stand by), signalizuje to technický problém. V závislosti od modelu to môže signalizovať uplynutie exspirácie elektród, zníženie úrovne kapacity batérie, nepripojenie elektród, zníženie teploty prostredia, zlyhanie pravidelného testu prístroja, potrebu servisného zásahu a pod. Pre zistenie dôvodu je vhodné preštudovať návod na obsluhu.

Je potrebná údržba AED?

Áno, každé AED má vymeniteľné komponenty (elektródy a batérie), ktoré majú výrobcom určenú dobu exspirácie. Je taktiež vhodné v pravidelných intervaloch kontrolovať indikátory pripravenosti prístroja.

Má môj AED postup podľa najnovších európskych resuscitačných odporúčaní?

Každý prístroj je nastavený podľa aktuálnych odporúčaní Európskej resuscitačnej rady (ERC) v čase jeho výroby. Ide o správny pomer stlačení a dýchania alebo len stláčania v správnom rytme. Aké nastavenia sú vo Vašom prístroji nájdete v návode na obsluhu alebo v nastaveniach prístroja.

Čo je Európska resuscitačná rada (ERC)?

Európska resuscitačná rada (European Resuscitation Council) bola založená v roku 1989. Jej cieľom je „Zachovať ľudský život sprístupnením vysokokvalitnej resuscitácie všetkým“ a definuje najnovšie postupy  pre záchranu života.

Aký je rozdiel medzi AED a manuálnym defibrilátorom?

AED je určený do rúk tak laikom bez školenia ako aj profesionálom (napr. zdravotným sestrám, lekárom, hasičom). Manuálny defibrilátor môže použiť len lekár schopný vyhodnotiť EKG krivku a rozhodnúť o potrebnej sile výboja. Mnohé manuálne defibrilátory majú aj režim AED, ktorý sa dá aktivovať tlačidlom. AED musí mať nevyhnutne jednorazové samolepiace elektródy a manuálny defibrilátor môže mať aj pevné pádla.

Potrebujem skrinku, držiak alebo konzolu pre AED?

AED musí byť umiestnené tak aby sa k nemu dalo ľahko a čo najskôr dostať bez prekonávania komplikovaných prekážok. Skrinka, držiak alebo konzola je jednou z možností umiestnenia AED. Ak má byť AED v exteriéri, skrinka chrániaca pred poveternostnými vplyvmi najmä mrazom je nevyhnutnosťou.

Môžem mať skrinku na AED zamknutú?

Na trhu sú k dispozícií skrinky s uzamykacím mechanizmom. Vždy by sa mal brať ohľad na minimalizáciu časových strát pri použití AED, a  preto považujeme uzamykanie skrinky kľúčom za nevhodné. Najvhodnejším spôsobom uzamknutia AED skrinky je zámkom s kódom, ktorý budú poznať určené osoby a po registrácii aj OLTV 155.

Musím mať rovnaké AED ako majú záchranky?

Nie. V ambulancii záchrannej zdravotnej služby  sú profesionálne prístroje, ktoré majú viacero iných funkcií, ktoré bežný laik nevie použiť.

Načo je pri AED balíček s pomôckami?

Balíček slúži na zvládnutie špecifických situácií pri použití AED. Pomáha pri nečakaných okolnostiach a chráni do určitej miery záchrancov. Obsahuje pomôcky ako sú rukavice (na ochranu záchrancu), tvárová maska s bakteriálnym filtrom, žiletka na holenie( pri nadmernom ochlpení, kedy nemusia držať nalepené elektródy na hrudníku), nožnice s tupým hrotom ( na prestrihnutie oblečenia a obnaženie hrudníka) a pod.

Kde nájdem mapu AED?

Na našej webovej stránke v časti AED, alebo po kliknutí tu.

Môže AED pacientovi ublížiť?

Nie, každý prístroj je konštruovaný tak, aby pacientovi nikdy nepodal výboj bez predošlej analýzy a zistenia defibrilovateľného rytmu. Je určené aj pre laikov, ktorí  nemajú žiadne skúsenosti s použitím  prístroja AED.

Koľkokrát môžem AED použiť?

Počet použití AED nie je obmedzený. Závisí od obnovenia akcieschopnosti prístroja po každom použití.

Aké sú typy AED?

AED delíme na 2 typy: poloautomatický a plnoautomatický. Pri záchrane osoby s poloautomatickým prístrojom je potrebné, aby elektrický výboj podal záchranca, ak ho k tomu vyzve prístroj prostredníctvom stlačenia tlačidla určeného na podanie elektrického výboja. Pri plnoautomatickom AED nie je potrebné podať elektrický výboj prostredníctvom tlačidla, prístroj ho po upozornení podá automaticky sám.