Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj určený pre laické, ale aj odborné poskytovanie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu spojeného so zástavou dýchania.

V živote niekedy dochádza k stavom kedy náhle zastavenie krvného obehu nemusí byť nevyhnutne spojené so zastavením srdca. Stáva sa totiž, že srdce začne udierať tak prudko, až prestáva plniť funkciu pumpy, ktorá poháňa krvný obeh. Tento stav sa odborne nazýva fibrilácia.
Priemerný počet u dospelého ľudského srdca sa pohybuje v rozmedzí od sedemdesiat do deväťdesiat úderov za minútu.
Pri fibrilácii srdce bije aj frekvenciou ďaleko prevyšujúcou dvesto úderov za minútu. Zvrátiť tento stav dokážu lieky, ale aj elektrický výboj, ktorý vydáva práve AED.

AED je schopný prostredníctvom energie z batérií udeliť cez správne umiestnené elektródy do ľudského tela elektrický výboj so silou až 350 KJ. Stáva sa preto zásadnou pomôckou či dokonca sprievodcom pri kardiopulmonálnej resuscitácii.

V prípade bezvedomia spojeného s náhlym zastavením krvného obehu a dýchania je okrem okamžitého zahájenia kardiopulmonálnej resuscitácie a privolania odbornej pomoci tiež veľmi vhodné vyhľadanie a použitie AED.

AED sa často umiestňuje v priestoroch kde sa organizovaným spôsobom združuje väčšie množstvo ľudí. Ide napr. o nákupné centrá, letiská, športoviská a pod. AED býva dokonca často obsluhovaný školeným personálom, tzv. First Responderom, ktorý je obvykle z radov strážnej služby, informátorov, policajtov a ďalších pracovníkov.
AED určený pre laickú verejnosť je zväčša plnoautomatický. Znamená to, že sám dokáže posúdiť srdcovú činnosť a adekvátne na ňu v spolupráci s obsluhou zareagovať udelením vhodného výboja. Má hlasovú navigáciu a zapína sa automaticky po jeho otvorení.

Modernejšie prístroje obsahujú farebný display, na ktorom sa zobrazujú jednotlivé pokyny pre obsluhu. AED má iba jediné tlačidlo určené obsluhe, ktoré sa používa na udelenie výboja ak prístroj sám určí, že je potrebný.

  • Po otvorení prístroja je potrebné krátko vyčkať na jeho spustenie.
  • Následne prístroj vyzve obsluhu, aby priložené elektródy správnym spôsobom umiestnila na odhalenú hruď postihnutého. Jedna sa prikladá na srdcový hrot na ľavú, takmer bočnú stranu hrudníka a druhá elektróda do jeho stredu.
  • Následne je potrebné skontrolovať či sa postihnutého nik nedotýka, aby bolo možné bez ruchov správne vyhodnotiť srdcový rytmus.
  • Prístroj na základe analýzy sám určí či je potrebné udeliť výboj, alebo bezodkladne pokračovať v kardiopulmonálnej resuscitácii, teda v ďalšom oživovaní.
  • V prípade, že je potrebné udeliť výboj, prístroj sám naakumuluje potrebnú energiu a zvukovým i svetelným signálom oznámi svoju pripravenosť na udelenie výboja.
  • Je na obsluhe, aby skontrolovala či sa postihnutého nikto nedotýka a následne stlačením tlačidla udelila výboj.
  • V prípade, že by sa postihnutého dotýkala vodivým spôsobom iná osoba mohlo by u nej dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia vplyvom elektrickej energie, či dokonca k spomínanej fibrilácii.
  • Prístroj po udelení výboja krátko opäť zanalyzuje srdcovú činnosť a podľa potreby odporučí pokračovanie v kardiopulmonálnej resuscitácii, alebo aj nie.
  • Súčasťou AED je aj interná pamäť jeho činností, ktorá umožňuje overiť ako počas kardiopulmonálnej resuscitácie pracoval, resp. ako ho obsluha použila.
  • Po použití prístroja je nevyhnutné doplniť nové elektródy a umiestniť prístroj do nabíjacej stanice.

Takáto stanica či dokonca samotná budova, v ktorej sa AED nachádza býva označená logom AED. Všímajte si preto toto logo, pretože nikdy neviete kedy sa vám tento malý zázrak vedy a techniky, ktorý bol ešte pred niekoľkými desaťročiami neprenosný a veľký ako šatníková skriňa môže hodiť.