Kontaktné údaje

Teoretická a praktická časť

Praktickú časť je možné absolvovať až po online teoretickej príprave.

GDPR súhlasy

Prevádzkovateľ: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 076 643, štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej aj ako „OS ZZS SR“ alebo „prevádzkovateľ“).
Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek slobodne odvolať, a to úplne alebo sčasti
(i) zaslaním e-mailu o odvolaní súhlasu na adresu gdpr@155.sk alebo
(ii) zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu sídla OS ZZS SR Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava s označením „do rúk zodpovednej osoby“.
Zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu nie je dotknutá.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov OS ZZS SR a tretími stranami vrátane informácií o právach dotknutých osôb sú súčasťou Podmienok spracúvania osobných údajov a politiky cookies, ktoré sú dostupné na www.155.sk.