Výročná správa 2022
Pohľad na fungovanie záchrannej zdravotnej služby na Slovensku prináša Výročná správa za rok 2022. Pripravilo ju Operačné stredisko ZZS SR a obsahuje mnohé zaujímavé dáta, ktoré sa týkajú práce záchrannej zdravotnej služby ako celku.

Obsah správy sme rozdelili do kapitol. Obsahujú informácie o kontrakte s MZ SR a jeho plnení, odpočet plnenia stanovených cieľov, výhľad smerovania OS ZZS SR, aj štatistické ukazovatele, týkajúce sa činnosti OS ZZS SR.Dokument obsahuje dáta o počte zásahov ambulanciami ZZS, primárnych a sekundárnych zásahoch ambulanciami ZZS – typu RLP, RZP, RZP-S, VZZS, ako aj priemerné dojazdové časy, či dáta o počte volaní na tiesňovú linku 155. Dáta sú prehľadne zobrazené v tabuľkách a v grafoch.

 

Dočítate sa napríklad to, že v roku 2022 sme evidovali presne 869 393 volaní od ľudí v tiesni. Najviac volaní bolo z Prešovského a z Košického kraja, najmenej z Trnavského kraja. Na číslo 155 sa pritom dá dovolať z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku a to 365 dní v roku, 7 dní v týždni a 24 hodín denne.
V ôsmich krajských operačných strediskách pomáhajú operátori linky 155 nielen zachraňovať zdravie a životy, ale riadia záchrannú zdravotnú službu. Rozhodujú o závažnosti zdravotného stavu pacientov, organizujú prácu 328 posádok ZZS, v prípade potreby aktivujú použitie automatického externého defibrilátora (AED) a vyslanie first responderov.
V najťažších prípadoch radia volajúcemu ako poskytnúť prvú pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, pri náhlych pôrodoch, ťažkých úrazoch, prípadne mu telefonicky asistujú pri kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR), laicky povedané, oživovaní. Priemerne je to až 3500 prípadov ročne.
Nie všetky volania na tiesňovú linku 155 však končia vyslaním záchranárov. Tzv. telefonickou konzultáciou v roku 2022 operátori spracovali až 161 699 volaní. Ide o jedno z najvyšších čísel za posledné roky. Znamená to, že takmer každé štvrté volanie vyriešili operátori bez toho, aby k pacientovi poslali posádku ZZS.Celý text Výročnej správy za rok 2022 vo formáte PDF nájdete TUPrvá časť listovacej verzie TU
Druhá časť listovacej verzie TUŽeláme príjemné čítanie.