Viac ako 3600 pacientov s ochorením COVID-19, z toho 637 v kritickom stave, bolo za 6 mesiacov prevezených medzi jednotlivými nemocnicami na Slovensku a v zahraničí. Išlo o náročnú logistickú operáciu, ktorú koordinovalo Operačné stredisko na podporu transportu kriticky chorých pacientov (OSPN). Vzniklo ako spoločný projekt ministerstiev zdravotníctva a obrany v reakcii na nárast hospitalizácií v októbri 2020 a akútnu potrebu redistribúcie najmä kritických pacientov, pripojených na umelej pľúcnej ventilácii, aby sa v maximálnej miere využili reprofilizované ventilované lôžka na celom území krajiny.

Jeho činnosť dnes na pôde Operačného strediska ZZS SR zhodnotili riaditeľ Michal Weinciller, ministri zdravotníctva a obrany Vladimír Lengvarský a Jaroslav Naď, ako aj hlavný lekár Ozbrojených síl SR Roman Jantoš. Stredisko sídli v priestoroch OS ZZS SR a pracujú v ňom vojaci, vyškolení NATO, operátori tiesňovej linky 155 a zamestnanci ministerstva zdravotníctva. V prvých týždňoch bola prevádzka zabezpečená počas pracovných dní, neskôr bola rozšírená na nepretržitú prevádzku, 24 hodín denne 7 dní v týždni.

„Stredisko bolo zriadené v čase, kedy Krajské operačné strediská záchrannej zdravotnej služby po celom Slovensku zažívali enormný nápor v počte prichádzajúcich hovorov na linku tiesňového volania 155, koordinovali posádky ZZS a ich smerovanie do nemocníc z terénu a pracovali na 140% bežného vyťaženia,“ povedal v tejto súvislosti M. Weinciller.

Na začiatku činnosti stredisko zabezpečovalo najmä presuny pacientov z najviac postihnutého regiónu v Nitre a okolí. Po zhoršení epidemickej situácie vo všetkých regiónoch Slovenska narástli požiadavky na presuny o stovky percent. „V čase vrcholiacej pandémie bolo potrebné pre nájdenie jedného ventilovaného miesta kontaktovať v priemere od 15 do 30 nemocníc, kým sa pre pacienta podarilo nájsť voľné lôžko. V prípade, ak sa nepodarilo nájsť lôžko v okolitých nemocniciach, boli pacienti často prevážaní aj naprieč územím Slovenska,“ dodal M. Weinciller.

V období od 1. októbra 2020 do 31. marca 2021 bolo na Slovensku prevezených medzi jednotlivými nemocnicami spolu 637 pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Tieto prevozy posádkami záchrannej zdravotnej služby trvali spolu 2478 hodín. Vznikli tak tzv. mosty pomoci medzi slovenskými nemocnicami, kedy 15% pacientov na pľúcnej ventilácii bolo pomyselne neustále v pohybe presúvaných na čerstvo uvoľnené kapacity lôžok. Príslušníci Ozbrojených síl SR vykonali pre zabezpečenie týchto presunov spolu 8613 volaní do jednotlivých zdravotníckych zariadení.

„Som rád, že projekt Operačného strediska na podporu transportu kriticky chorých pacientov s ochorením COVID-19 som začal na jednej strane a končím na strane druhej. Táto myšlienka totiž vznikla počas návštevy kolegov z ministerstva zdravotníctva v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, kde som v tom čase pôsobil ako riaditeľ. Vzápätí som kontaktoval generála Romana Jantoša a následne sa myšlienka pretavila do reality. Aj z tohto miesta by som sa chcel veľmi pekne poďakovať každému, kto sa do projektu zapojil. Aj táto spolupráca je príkladom toho, že pri záchrane zdravia a ľudských životov sme stále jeden tím. Ďakujem všetkým v mene našich pacientov,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Úprimné poďakovanie adresoval všetkým zdravotníkom a ďalšiemu personálu, ktorý pomáhal pacientom, aj minister obrany SR Jaroslav Naď. „Chcem poukázať aj na úžasnú prácu žien a mužov v uniforme – nielen zdravotníkov, ale aj nezdravotníkov a štandardných príslušníkov ozbrojených síl. Aj v týchto dňoch vyčleňujeme približne 1 500 vojakov denne na podporu Slovenska v boji proti COVID-19, pričom veľká časť z nich je k dispozícii práve ministerstvu zdravotníctva,“ povedal. Zároveň zdôraznil, že pandémia, ako aj úspešná spolupráca s rezortom zdravotníctva ukázala, aký nevyhnutný element predstavujú Ozbrojené sily SR v domácom krízovom manažmente krajiny. „Ide o výbornú a funkčnú synergiu dvoch rezortov, ktorá viedla k záchrane množstva ľudských životov,“ vyzdvihol minister J. Naď.

F2
F3
F4