Na https://www.155.sk/mapa-aed/ sme spustili dlho očakávanú Mapu AED. Nájdete na nej informácie o automatických externých defibrilátoroch (AED) – život zachraňujúcich medicínskych prístrojoch. Tie dokážu vďaka defibrilačným elektródam analyzovať srdcový rytmus, a ak správne nepracuje, vyslať elektrický výboj, ktorý rytmus obnoví. Vďaka jednoduchým hlasovým povelom a intuitívnemu používaniu prístroj dokáže ovládať aj laik bez akéhokoľvek zdravotníckeho vzdelania.

Operačné stredisko ZZS SR z vlastnej iniciatívy začalo pracovať už pred štyrmi rokmi na tzv. Registri AED s adresami prístrojov a ďalšími informáciami, ktorý je využívaný interne. V prípade potreby totiž dokáže operátor tiesňovej linky 155 navigovať záchrancu, aby prístroj použil, ak sa nachádza v jeho blízkosti. Pre úplnosť treba dodať, že v Registri AED máme k dispozícii viac prístrojov ako v Mape AED. Tá obsahuje informácie o tých prístrojoch, ktorých majitelia súhlasili so zverejnením.

Na mape je umiestnených aktuálne 778 bodov, v ktorých sa nachádzajú AED a ktoré boli odsúhlasené vlastníkom/držiteľom prístroja. Cieľom mapy je preto nielen zvýšiť povedomie o dôležitosti tohto zariadenia, ale pozitívne motivovať nových vlastníkov AED, aby sa  u nás zaregistrovali. Ďalšie informácie nájdete na https://www.155.sk/registracia-aed-informacie/