Dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení ako doteraz. Navyše, ak aj máte negatívny test, nemusí to znamenať, že nemáte ochorenie COVID-19. Môžete byť v inkubačnej dobe ochorenia, prípadne vo fáze, kedy máte v tele malú vírusovú nálož, ktorú test nezachytí.

Preto naďalej pre vás platí dodržiavanie protiepidemických opatrení, najmä rúško-odstup-ruky.

  • pravidelné umývanie rúk mydlom alebo dezinfekciou určenou na osobnú hygienu
  • nosenia rúška alebo respirátora s prekrytím horných dýchacích ciest
  • pravidelné čistenie kľučiek, displejov, klávesníc – predmetov, ktorých sa často dotýkate
  • dodržiavanie odstupu od iných ľudí
  • vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí
  • neprijímať návštevy
  • vyhýbať sa osobnému kontaktu so seniormi a chronickými pacientami, ak je to možné
  • necestovať, ak to nie je nevyhnutné