Počet volaní na tiesňovú linku 155 je vysoký. Žiaľ, kontaktujú nás aj volajúci, ktorí môžu svoje zdravotné ťažkosti riešiť s obvodným lekárom alebo špecialistom, prípadne si tiesňovú linku 155 mýlia s infolinkou a požadujú všeobecné informácie. Chceme ubezpečiť všetkých, ktorí sú v ohrození života alebo im hrozí vážne poškodenie zdravia, že sme tu pre nich. V prípade menej vážnych – neurgentných zdravotných ťažkosti – je však potrebné kontaktovať obvodného lekára alebo špecialistu.

Na linku 155 volajte vtedy, ak ide doslova o zdravie alebo o život. Operátor vám bude klásť otázky, ktoré by sa mohli na prvý pohľad zdať zbytočné, ale odpovede potrebujeme vedieť pre správne zhodnotenie situácie a zdravotného stavu. Zachovajte pokoj a odpovedajte na všetky otázky. Uvádzame najčastejšie dôvody pre kontaktovanie linky 155:

  • poruchy vedomia až bezvedomie,
  • náhle zastavenie krvného obehu spojené so zastavením dýchania,
  • problémy s dýchaním, dusenie,
  • mozgovú mŕtvicu,
  • neobvyklé bolesti prípadne tlaky na hrudníku, vyžarujúce do horných končatín, krku, chrbta, často sprevádzané ďalšími príznakmi akými sú slabosť, nevoľnosť, dýchavičnosť a i.,
  • vážny úraz, dopravná nehoda, masívne krvácanie, rôzne pády, topenie,
  • otravu liekmi alebo chemikáliami,
  • kŕčové stavy,
  • popáleniny, omrzliny, prehriatia a podchladenia,
  • pôrod a mnohé ďalšie.

V prípade, ak ide o dlhodobo trvajúce (chronické) ochorenie, bez náhleho zhoršenia zdravotného stavu, obráťte sa na obvodného lekára alebo špecialistu.