Vo Výročnej správe za rok 2019 prinášame súhrn činností, ktoré Operačné stredisko ZZS SR vykonávalo v uplynulom roku. Na rozdiel od správ predchádzajúcich období sme sa rozhodli detailnejšie zdokumentovať našu činnosť a priniesť aj dáta, ktoré vnášajú pohľad na fungovanie záchrannej zdravotnej služby ako celku.

Obsah dokumentu je rozdelený do kapitol. Nechýba odpočet plnenia stanovených cieľov, strednodobý výhľad smerovania OS ZZS SR, informácie o kontrakte s MZ SR a jeho plnení, ako aj štatistické ukazovatele, týkajúce sa činnosti OS ZZS SR s presahom na systém záchrannej zdravotnej služby. Výročná správa za rok 2019 tak obsahuje dáta o počtoch primárnych a sekundárnych zásahoch ambulanciami ZZS – typu RLP, RZP, VZZS, ako aj priemerné dojazdové časy. Súčasťou dokumentu sú aj ukazovatele, týkajúce sa rozdelenia zásahov podľa priorít. Dáta sú prehľadne zobrazené v tabuľkách, v niektorých aspektoch doplnené grafmi.

Celý text Výročnej správy za rok 2019 vo formáte PDF nájdete TU

Listovaciu verziu nájdete TU

Želáme príjemné čítanie.