Viete, čím je výnimočný dátum 15. 5.? V tento deň si symbolicky pripomíname Deň tiesňovej linky 155 a prácu jej operátorov, ktorí sedem dní v týždni a 24 hodín denne zachraňujú naše zdravie a životy.

V roku 2019 prijali operátori linky 155 až 1 499 530 volaní od laickej verejnosti, zdravotníckeho personálu, hasičov a polície. Vyťaženosť záchrannej zdravotnej služby každoročne stúpa, čo dokazujú štatistické dáta za rok 2019. V porovnaní s rokom 2018 sa počet volaní zvýšil o 74 516. Vzrástol aj počet tzv. primárnych zásahov. Ide o zásahy záchranárov v teréne, na ktoré ich vysielajú operátori linky 155. V porovnaní s rokom 2018, kedy sme zaznamenali 571 508 zásahov, evidujeme nárast primárnych zásahov v roku 2019 až na 607 335.

Základnou úlohou operátora tiesňovej linky 155 je pomoc pacientom, ktorí sú v ohrození zdravia a života. „Je to o to náročnejšie, že operátori nemajú priamy fyzický kontakt s pacientom, spoliehajú sa výlučne na to, čo počujú od volajúcich, ktorí nie vždy dokážu podať relevantné informácie. Sú často hysterickí, agresívni, prípadne ľahko podliehajú panike, čo je pochopiteľné, pretože sa ocitli v situácii, na ktorú sa nedá pripraviť. Operátori preto musia byť nielen zdravotnícki profesionáli, ale aj psychológovia,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska ZZS SR Alena Krčová. V najvážnejších prípadoch operátor telefonicky inštruuje volajúceho, ako poskytnúť prvú pomoc, prípadne oživovať. „Zvykneme hovoriť, že spolupracujúci volajúci je rukami a očami operátora tiesňovej linky 155,“ uzavrela A. Krčová.

Práca operátorov tiesňovej linky je nesmierne náročná, zaslúžia si náš rešpekt a úctu nielen v tento výnimočný deň.