Všimli ste si našu kampaň? Prihovárame sa vám dvojjazyčne na 60 plochách po celom Slovensku, aby sme upozornili na nárast volaní, ktoré nesúvisia s ohrozením zdravia a života. Jednoduchým posolstvom –  Na 155 volajte len ak ide o zdravie a život –  vyzývame k zodpovednosti a k tomu, aby nedochádzalo k zneužívaniu linky 155.

V čase pandémie zaznamenáva tiesňová linka 155 až trojnásobný nárast volaní. Verejnosť si ju žiaľ často zamieňa s infolinkami Úradu verejného zdravotníctva SR a NCZI, a opakovane žiada informácie neurgentného charakteru o príznakoch ochorenia COVID-19, prípadne karanténnych opatreniach. Veľkú skupinu volaní tvoria otázky, v súvislosti s ochoreniami, ktoré by mal riešiť všeobecný lekár.

Na operátorov tiesňovej linky 155 sa volajúci obracajú aj v často bizarných prípadoch, napr. čo robiť v prípade vypadnutej zubnej výplne, ako dodržiavať hygienické opatrenia v domácnosti, či si potrebujú overiť správnosť postupu lekára-špecialistu a nastavenej liečby.

Vzhľadom na situáciu je preto cieľom billboardovej kampane podporiť edukáciu verejnosti a upriamiť pozornosť na skutočnosť, že tiesňová linka 155 primárne slúži na pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, laicky povedané, keď ide doslova o život. Linka 155 nemôže byť blokovaná s banalitami,“ uviedla Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska ZZS SR.

Operátori tiesňovej linky 155 sú nervovou sústavou prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Manažujú celý systém prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Riešia nielen volania pacientov alebo ich blízkych, ale komunikujú aj s infektológmi, hygienikmi, záchranármi, zdravotníckym personálom v nemocniciach, a s ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému. Základnou úlohou však zostáva pomoc pre pacientov, ktorí sú v ohrození zdravia a života. V najvážnejších prípadoch operátori inštruujú volajúceho ako poskytnúť prvú pomoc, prípadne oživovať. Je to o to náročnejšie, že operátori nemajú priamy fyzický kontakt s pacientom, spoliehajú sa výlučne na to, čo počujú od volajúcich, ktorí nie vždy dokážu podať relevantné informácie.

Billboardová kampaň vznikla s láskavou podporou Nadácie ZSE a Operačné stredisko ZZS SR na ňu nevynaložilo žiadne finančné prostriedky. „Obavy o zdravie sú v tomto čase pochopiteľné, pretože sme sa ocitli v situácii, na ktorú sa nedá pripraviť a nevieme dopredu odhadnúť, ako sa bude ďalej vyvíjať. Mali by sme si však uvedomiť, že blokovanie tiesňovej linky môže znamenať, že sa k pacientovi, ktorý to naozaj potrebuje nedostane včasná pomoc. Rovnako aj v našej spoločnosti, v ktorej kolegovia vykonávajú často veľmi nebezpečnú prácu pod napätím, je spoľahlivosť, bezpečnosť, ochrana zdravia a teda ja dostupnosť potrebnej zdravotníckej starostlivosti, kľúčová. Preto nám bola táto aktivita blízka, a rozhodli sme sa podporiť kampaň, ktorá občanom pripomenie základné posolstvo a účel tiesňovej linky 155.“ uviedol Peter Bednár, správca Nadácie ZSE.

Po novom sa Operačné stredisko ZZS SR prihovára verejnosti nielen na Facebooku, ale aj na Instagrame.