pod týmto názvom sa v dňoch 8. a 9. októbra 2019 konala vo Zvolene v poradí II. Odborná konferencia Operačného strediska ZZS SR. Tematicky nadväzovala na úspešný I. ročník, ktorý sa uskutočnil v septembri 2017 v Šachtičkách. Cieľom II. ročníka konferencie bola okrem výmeny skúseností medzi jednotlivými zložkami integrovaného záchranného systému (IZS), aj spolupráca pri riadení zásahov v rámci poskytovania neodkladnej zdravotnej spolupráci a určovanie postupov v operačnom riadení. Záštitu nad podujatím prevzala ministerka zdravotníctva SR. Za rečníckym pultom sa počas dvoch dní vystriedali desiatky prednášajúcich z rôznych oblastí – poskytovateľov ZZS, policajného a hasičského zboru, z oblasti urgentnej a forenznej medicíny, ako aj kolegov z Českej republiky a z Rakúska. „Práve táto názorová aj profesionálna pestrosť prispela k tomu, aby sme sa nanovo pozreli na pomoc pacientovi a jeho manažment, v celom rozsahu. Od laickej prvej pomoci, cez prácu operátorov tiesňovej linky 155, záchranárov a hasičov, až po nemocnice. A opäť si pripomenuli, že práve spolupráca je v procese záchrany zdravia a životov tou najvyššou prioritou,“ povedal v tejto súvislosti riaditeľ Operačného strediska ZZS SR Juraj Hrehorčák. Osobitnú kapitolu programu konferencie tvorili kazuistiky operátorov z jednotlivých krajských operačných stredísk, spojené s oceňovaním najlepších aj navtipnejších hovorov na tiesňovej linke 155.

nahladak
EX_EOS_4735
EX_EOS_5401
EX_EOS_6426