V Bratislave sa koncom júna konala v poradí 24. Európska konferencia WONCA, ktorej sa zúčastnilo takmer 2 tisíc všeobecných a rodinných lekárok a lekárov z rôznych kútov sveta. Jej nosnou témou bola Všeobecná prax – ľudská stránka medicíny. Na tomto prestížnom podujatí sa podieľalo aj Operačné stredisko ZZS SR, ktoré spolupracovalo pri príprave sekcie Emergency, venovanej záchrannej zdravotnej službe a jej aspektom. Jej súčasťou boli workshopy a odzneli aj zaujímavé prednášky. Odborný garant sekcie a náš kolega Jaroslav Sabol viedol moderovanú diskusiu
a účastníkov informoval o systéme a fungovaní záchrannej zdravotnej služby na Slovensku.

sabol 5
sabol 4
sabol 3