V dňoch 11. – 13. júna sa naši kolegovia zúčastnili medzinárodnej konferencie Medicína katastrof v českých Luhačoviciach za účasti delegácií z 9 štátov sveta (Azerbajdžan, Brazília, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Španielsko, USA, Uzbekistan). Medicína katastrof 2019 bola zameraná na riešenie chemických, biologických, radiačných a nukleárnych hrozieb (CBRN) v jednotlivých štátoch.
K programu konferencie prispeli prezentáciou o pripravenosti záchrannej zdravotnej služby na riešenie biologických hrozieb – vysokonebezpečných nákaz na Slovensku z pohľadu operačného riadenia, organizácie zásahu a vzdelávania zdravotníckych záchranárov a operátorov linky tiesňového volania 155 v danej oblasti.
Členovia organizačného tímu Mgr. Margita Vernarcová a Ing. Miroslav Pazdziurko v spolupráci so záchranármi zo Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave, regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a hasičskou záchrannou brigádou zo Žiliny zorganizovali, predviedli a moderovali účastníkom konferencie praktickú ukážku riešenia život ohrozujúceho úrazu spojeného s radiačným ohrozením a vonkajšou kontamináciou pacienta podľa vopred stanoveného scenára.