Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof patrí k vrcholným podujatiam v oblasti zdravotníctva na Slovensku.
V dňoch 4. – 6. apríla sa konal v poradí už jubilejný X. ročník a vo Vyhniach medzi účastníkmi nechýbali špičkoví odborníci z urgentu, traumatológie, toxikológie, kardiológie, či súdneho lekárstva. Svoje zastúpenie malo aj Operačné stredisko ZZS SR, ktorého vedúci lekár Július Pavčo hovoril o téme geriatrických pacientov z pohľadu neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
O tom, že je táto téma mimoriadne aktuálna a je potrebné sa ňou zaoberať, svedčia najmä zhoršujúce sa demografické dáta (trend starnutia populácie), a rastúci počet zásahov ambulancií ZZS k seniorom. V súčasnosti tvorí viac ako tretinu všetkých zásahov.