Viete, že na tiesňovej linke 155 zvoní telefón každých 23 sekúnd? Len za rok 2017 prijali operátori záchrannej zdravotnej služby až 1 328 416 hovorov. 365 dní v roku, 7 dní v týždni a 24 hodín denne pomáhajú ľuďom v tiesni. Úcta patrí aj záchranárom, ktorých operátori vysielajú k pacientom do terénu, aby im pomohli, ošetrili ich a v prípade potreby previezli do nemocnice. Ich náročnú prácu sme si pripomenuli aj tento rok. Vo vysielaní Telerána, v médiách, či na ukážkach prvej pomoci pre škôlkarov v Žiline – Zádubí.

Operačné stredisko ZZS SR riadi a koordinuje činnosť 280 posádok záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, vrátane 7 posádok leteckých záchranárov. Operátori v ôsmich operačných strediskách, ktoré sú v krajských mestách, nepretržite prijímajú a spracúvajú telefonické volania verejnosti, zdravotníckeho personálu a v prípade hromadných nešťastí sa podieľajú na riadení záchranných akcií. Ich úloha je o to náročnejšia, že nemajú priamy fyzický kontakt s pacientom, spoliehajú sa iba na informácie od volajúcich, ktorí sú často v strese a nie vždy dokážu podať relevantné informácie. Vyskytujú sa tiež prípady, kedy je volajúci agresívny, prípadne volá o pomoc k niekomu, koho len videl, ale nepomohol mu.

mš
Teleráno 1
teleráno 4