Odborníci zo Strediska odbornej prípravy Operačného strediska ZZS SR nielen edukujú zdravotníckych operátorov a verejnosť, ale ich prednášky sú neoddeliteľnou súčasťou kongresov, seminárov a konferencií v oblasti zdravotníctva. Lucia Mesárošová aktuálne vystúpila na medzinárodnej konferencii Civilizačné ochorenia III., ktorá organizovala Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave s Fakultnou nemocnicou Trnava. Téma – Manažment pacientov s kraniocerebrálnymi traumami v neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa stretla s veľkým úspechom. V skratke, Lucia hovorila o skúsenostiach a práci zdravotníckych operátorov na tiesňovej linke 155 a o tom, ako poskytujú prvú pomoc po telefóne až do príchodu záchranárov. Prednáška si vyžiadala aj časovo najrozsiahlejšiu diskusiu a zároveň bolo Stredisko odbornej prípravy požiadané o aktívnu účasť na budúcoročnom kongrese a aj bližšiu spoluprácu.